Behoefte aan nog meer plezier in het werk?

Samenwerking OG/ON
Ofwel: de zachte kant van projectmanagement. Het succes van een project wordt mede bepaald door de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat begint al in de tenderfase en ik steun projectteams daarbij met een goede voorbereiding op dialooggesprekken, presentaties en interviews. In de realisatiefase begeleid ik de Project Start Up en de vaak vergeten Project Follow Up.

Omgevingsgericht werken
Bouwen heeft altijd impact op de omgeving. Om de negatieve gevolgen te beperken is het nodig dat bouwers daar bewust mee bezig zijn. Niet alleen de directie, maar juist ook het UTA en bouwplaats personeel. Mijn toolboxen “omgevingsgericht werken” voor UTA personeel en “omgevingsgericht uitvoeren” voor bouwplaats personeel helpen hierbij. Deze interactieve sessies worden zoveel mogelijk project specifiek ingevuld.

Participatie
De nieuwe omgevingswet stelt eisen aan de participatie rond planontwikkeling en vergunningen. Participatie is meer dan het goed informeren van de buren of het laten meedenken over de invulling van 200m2 groen. Participatie hoeft ook niet altijd een academische exercitie te zijn, maar vergt wel een goed doordacht proces.
Mijn aanpak gaat uit van een pragmatisch participatieproces dat leidt tot een gedragen plan binnen de kaders van de projectdoelstellingen met winners voor (bijna) iedereen.