Omgevingsveiligheid

Project: Maatregelen wateroverlast Kapelstraat, Tilburg.
Werkzaamheden: aanleg bergingsriool (Blauwe Ader), vervangen riolering, herinrichting openbare ruimte
Locatie: Ringbaan-noord, Kapelstraat, Maasstraat, Waalstraat, Oude Lind en Julianapark.

Voor de aanleg van het bergingsriool moesten 4 grote betonputten met elk een gewicht van 35 tot 40 ton geplaatst worden in de smalle Kapelstraat. Door de beperkte ruimte kon dat alleen door de putten over de woningen heen te hijsen. Daar komt dan wel het een en ander bij kijken. Als omgevingsmanager wil je dat de omgevingsveiligheid gewaarborgd is.

Toestemming gevraagd aan de eigenaren van de woningen en de bewoners tijdens de werkzaamheden ondergebracht in het wijkcentrum en voorzien van een lunch. Hijsplan laten opstellen en gecontroleerd: dat doen we altijd zo is niet goed genoeg. Toestemming bevoegd gezag en opdrachtgever geregeld. Verkeersregelaars ingezet om het verkeer op cruciale momenten stil te zetten en omstanders op afstand te houden.

Zoals verwacht is het allemaal gladjes verlopen.