Even voorstellen: Ben Böing, omgevingsmanager met 32 jaar ervaring.

Buitenstad Omgeving is mijn onderneming waarmee ik als zelfstandig ondernemend omgevingsmanager diensten verleen aan overheden en aannemers.

Omgevingsmanagement omvat een werkveld waar ik mij al sinds 1986 mee bezig hou. Als civieltechnisch projectleider binnen de stedelijke infrastructuur heb ik altijd naast de technische aspecten ook de raakvlakken van de techniek met de omgeving verzorgd. Juist het managen van die raakvlakken heeft mij het meeste geboeid. Bij het inrichten van de openbare ruimte is niet de techniek daarvan het belangrijkste. Uiteindelijk is het gebruik van het fysieke projectresultaat door verkeersdeelnemers en omwonenden datgene waar het om gaat.

Het oppakken van het hedendaagse omgevingsmanagement in 2008 heb ik nooit als een overstap gevoeld maar als een logisch vervolg van mijn projectleidersrol, voortvloeiend uit mijn drijfveren: zorgdragen voor een veilige, prettige en duurzame inrichting van de openbare ruimte. Aandacht hebben voor mens en milieu en daar een bijdrage in kunnen leveren.

Een bouwwerk moet duurzaam zijn en duurzaam tot stand komen en het moet een toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij. Mensen, gebruikers en omgeving, moeten zich er prettig bij voelen. Draagvlak heet dat. In mijn werk wil ik mensen positief bij elkaar brengen waardoor er ruimte en draagvlak komt voor het best mogelijke bouwplan.

Mijn dienstverlening richt zich op operationeel omgevingsmanagement en advisering over omgevingsmanagement. Daarnaast verzorg ik trainingen over publieksgericht werken, participatie en en interactie tussen OG en ON in de bouw.

Mijn kracht zit in mijn 32 jarige ervaring met de combinatie van civiele techniek en omgevingsmanagement opgedaan in dienst bij overheid, ingenieursbureaus en aannemers.