Omgevingsveiligheid

Project: Maatregelen wateroverlast Kapelstraat, Tilburg. Werkzaamheden: aanleg bergingsriool (Blauwe Ader), vervangen riolering, herinrichting openbare ruimte Locatie: Ringbaan-noord, Kapelstraat, Maasstraat, Waalstraat, Oude Lind en Julianapark. Voor de aanleg van het bergingsriool …

Nationaal Militair Museum

Ongetwijfeld het mooiste project waar ik aan heb mogen meewerken is het NMM op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Een uniek museumgebouw en 45 hectare museumlandschap waarin militaire historie en natuur …